Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս անցյալում կատարված՝ ավարտված գործողություն կամ անցյալում պարբերաբար կատարված գործողություն:
Դիտումներ: 19158 | Ամսաթիվ: 23.05.2012 | Խումբ: Ժամանակաձևեր

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում խոսելու պահին ընթացքի մեջ գտնվող գործողություն:
Կազմվում է to be օժանդակ բայի ներկա ձևերով` am, is, are և բայի չորրորդ հիմքով:

Դիտումներ: 20766 | Ամսաթիվ: 23.05.2012 | Խումբ: Ժամանակաձևեր

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում պարբերաբար կատարվող գործողություն կամ մշտական վիճակ:Համընդհանուր ճշմարտությունների մասին խոսելիս ևս արտահայտվում ենք present simple ժամանակաձևով...
Դիտումներ: 16748 | Ամսաթիվ: 23.05.2012 | Խումբ: Ժամանակաձևեր

Գործողություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայեր: Ագլերենում բայի քերականական հատկանիշները հետևյալն են...

Դիտումներ: 7505 | Ամսաթիվ: 22.05.2012 | Խումբ: Ժամանակաձևեր