Present Simple [Ներկա անորոշ]

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում պարբերաբար կատարվող գործողություն կամ մշտական վիճակ:

Համընդհանուր ճշմարտությունների մասին խոսելիս ևս արտահայտվում ենք present simple ժամանակաձևով:

Այն կազմվում է բայի առաջին հիմքով առանց to մասնիկի(infinitive): Միայն երրորդ դեմք եզակի թվում ավելացնում ենք s կամ es վերջավորությունները:

Օրինակ՝ to write-գրել

Singular-եզակի Plural-հոգնակի
I write We write
You write You write
He, She, It writes They write

Այս ժամանակաձևի հետ օգտագործվում են հետևյալ ժամանակի մակբայները՝

հաճախ-often
սովորաբար-usually
միշտ-always
հազվադեպ-seldom-rarely
երբեք-never
ամեն...-every (ամեն օր-every day)
ընդհանրապես-generally
երբեմն-sometimesVk ok

Թեգեր: անորոշ, simple, Present, ներկա